Naturkatastrofer

Vi har mange års erfaring med at yde akut lægehjælp efter naturkatastrofer. Her kan du få et overblik over, hvordan vi hurtigt rykker ud, når en naturkatastrofe rammer. Se også vores film om naturkatastrofer.

I løbet af få minutter kan naturkatastrofer som jordskælv, tsunamier, orkaner eller oversvømmelser ramme og overvælde en hel befolkning.

 

Tusindvis af mennesker kan være blevet dræbt, kvæstet eller traumatiseret over tab af deres familie, venner og hjem – og adgangen til rent drikkevand, elektricitet og lægehjælp er ofte ødelagt.

 

Efter naturkatastrofer er det meget vigtigt med akut lægehjælp og en koordineret indsats for at beskytte de overlevende. Og det kan Læger uden Grænser.

 

Med over 40 års erfaring er vi eksperter i hurtigt at etablere et nødhjælpsberedskab efter naturkatastrofer – uanset om der er tale om store naturkatastrofer som jordskælvet i Haiti i 2010 eller mindre naturkatastrofer som oversvømmelserne i Malawi i 2014.

 

Klik på videoen øverst i artiklen og se vores film om naturkatastrofer.

 

Naturkatastrofer - Læger uden Grænser var udsendt under oversvømmelserne i Malawi i 2015

© Luca Sola

 

Akut lægehjælp efter naturkatastrofer

Læger uden Grænser har et netværk af medarbejdere, som er parate til at hjælpe, når naturkatastrofer rammer.

 

Vi har medicinsk personale, logistikere samt vand- og sanitetseksperter, der kan blive sendt ud med kort varsel til områder, som er blevet offer for en naturkatastrofe.

 

Flere steder rundt om i verden har vi store lagre med færdigpakket medicinsk og logistisk udstyr, som indeholder alt det, vores ansatte skal bruge for hurtigt at komme i gang med det livreddende arbejde efter naturkatastrofer – hvad enten det drejer sig om et jordskælv, en tyfon eller en oversvømmelse.

 

Da vi allerede har projekter i flere end 60 lande, har vi ofte nødhjælpsarbejdere klar i nærheden, når en naturkatastrofe opstår, og vi kan derfor hurtigt reagere på de medicinske behov.

 

Da jordskælvet rystede Haiti i 2010, havde vi allerede et nødhjælpsprojekt i landet, og vi kunne behandle vores første patient inden for bare tre minutter.

 

 

Vi har også nødhjælpsarbejdere på vores hovedkontorer, og de er eksperter i hurtigt at vurdere omfanget af en naturkatastrofe og sætte arbejdet i gang. Det betyder, at vi kan rykke ud i en fart og redde liv efter naturkatastrofer.

 

En af de store udfordringer efter en naturkatastrofe er at få forsyninger og lægehjælp ud til mennesker i nød. Veje og jernbaner er ofte ødelagt, og havne og lufthavne kan også være blevet hårdt ramt.

 

Vores logistikere er eksperter i at finde de bedste løsninger for at få personale og udstyr frem til de områder, der er blevet ramt af naturkatastrofer.

 

Naturkatastrofer - efter jordskælvet i Nepal i 2015 brugte vi helikoptere for at nå frem til mennesker, der havde brug for hjælp i bjergene.

Efter jordskælvet i Nepal i 2015 brugte vi helikoptere til at nå frem til de mennesker, der havde brug for hjælp i bjergene. © Brian Sokol

 

Efter en naturkatastrofe bliver vi i området og hjælper den berørte befolkning, indtil deres sundhedssystem igen kan tage over.

 

 

Naturkatastrofer – private midler hjælper

92 procent af vores midler kommer fra private donorer, og det er vi meget taknemmelige for.

 

Den store private støtte giver os uafhængighed og fleksibilitet, og vi kan dermed reagere hurtigt efter naturkatastrofer uden at skulle hente midler fra regeringer og institutioner, hver gang en naturkatastrofe rammer.

 

Det sker sjældent, at vi går ud og samler penge ind til specifikke naturkatastrofer. Læger uden Grænser har allerede kontorer, der indsamler midler i flere end 25 lande, og vi vil være sikre på, at vi kan bruge de penge, vi modtager.

 

Det er vigtigt for os, at vores donorer har tillid til, at vi bruger deres penge på den bedst mulige måde.

 

Vi samler kun penge ind til specifikke naturkatastrofer, hvis vi vurderer, at en naturkatastrofe er så omfattende, at der er behov for ekstra penge fra offentligheden.

 

 

Det var en af grundene til, hvorfor vi hurtigt valgte at takke nej til flere penge efter tsunamien i Det Indiske Ocean i 2004. Inden for et par dage havde vi modtaget så mange donationer, at beløbet ville overstige, hvad vi faktisk havde mulighed for at bruge på hjælpearbejdet efter naturkatastrofen.

 

Vi valgte derfor at kontakte vores donorer for at spørge, om vi i stedet måtte bruge pengene på andre kriser og naturkatastrofer rundt om i verden.

 

Klik på videoen øverst i artiklen og se vores film om naturkatastrofer.